1 september 2020: Start leerplan ‘ZILL’: Zin in leven! Zin in leren!

– Opdrachtgever: Katholiek onderwijs Vlaanderen

– Zill: aandacht voor 10 ontwikkelvelden:

  • 4 persoonsgebonden

  • 6 cultuurgebonden

Socio-emotionele ontwikkeling

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Ontwikkeling van een innerlijk kompas

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Mediakundige ontwikkeling

Muzische ontwikkeling

Taalontwikkeling

Ontwikkeling van het wiskundig denken

Rooms-katholieke godsdienst