ZORG OP SCHOOL

Vanuit onze visie dat elk kind uniek is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze kinderen.
De klastitularis blijft de spil in het zorgtraject van elke leerling.  Zij bieden de eerste hulp, gaan differentiëren en aanpassen waar nodig.  Soms is er ook wat extra hulp nodig van de zorgleerkrachten.

We willen vooral gelukkige kinderen zien, blije kinderen.  Kinderen die weten dat iedereen verschillend is.  Kinderen die hun eigen mogelijkheden en beperkingen aanvaarden, maar ook die van anderen.  Wij willen deze kinderen steeds een stapje vooruit helpen.  Elk op hun eigen tempo.

We doen een inspanning om alle kinderen, binnen onze mogelijkheden, te ondersteunen en zoveel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

Deze werking vergt veel overleg, collegiale ondersteuning en kansen om dingen bij te leren.

“Zorgbeleid” is een opdracht van het hele team!


Ook dit is zorg…

 • Huiswerkbeleid: huiswerk is belangrijk maar met mate. Kinderen moeten nog tijd over hebben om te spelen, te ravotten, zich op andere vlakken te ontplooien. Van essentieel belang is een goede thuis- en klascultuur waar kinderen kunnen praten over huiswerk en de zin van huiswerk leren inzien.
 • Kangoeroeklas: deze klas is bedoeld voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging. Deze klas is noodzakelijk om gelijke kansen te bieden binnen het reguliere onderwijssysteem. De leerlingen werken aan gevarieerde opdrachten die buiten het leerstofpakket vallen. De kangoeroeklas moet een evenwicht bieden tussen enerzijds een uitlaatklep voor de zijnskenmerken (perfectionisme, faalangst, grote gevoeligheid, …) en anderzijds het werken aan een werkhouding en studievaardigheden.
 • Overleg met ouders en externen 
 • Navormingen voor leerkrachten (Jobshadowing Amersfoort, Erasmus+ project, pedagogische studiedagen, …)
 • Differentiatie binnen de klas naar inhoud, hoeveelheid en tempo
 • Tevredenheidsonderzoek bij kinderen
 • Sociogram
 • Kind-gesprekken 
 • Zelfevaluaties
 • LVS-toetsen / observatiefiches
 • AVI / Koala / Vlaamse toetsen/Diocesane proeven